WYNIKI KONKURSU 6/2022

WYNIKI KONKURSU 6/2022   Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Spisz-Podhale dokonała w dniu 22.11.2022 r. oceny operacji, które zostały złożone w naborze: nr 6/2022 – 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby   Poniżej do pobrania: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru […]

Nabór 11/2022 – 1.1.7 Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2022 Opublikowano:  24.11.2022 r.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego […]

Nabór 10/2022 – 1.2.6 Publikacje dotyczące obszaru LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2022 Opublikowano:  24.11.2022 r.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Publikacje dotyczące obszaru LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]

Nabór 9/2022 – 1.1.9 Integracja branż

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2022 Opublikowano:  24.11.2022 r.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na […]

Nabór 8/2022 – 1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2022 Opublikowano:  24.11.2022 r.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii […]

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 22.11.2022

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż został zakończony nabór wniosków 6/2022 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby. W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do: Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 22 listopada 2022 r. w formie pisemnej w […]

Warsztaty ws. LSR na lata 2023-2027

Prace nad przygotowaniem nowej strategii działania LSR na lata 2023-2027- nabierają tempa.  Warsztaty dla Zespołu ds. przygotowań LSR rozpoczęły kolejny etap na drodze do tworzenia strategii dopasowanej do potrzeb mieszkańców, turystów, całego obszaru z terenu gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne, Nowy Targ. Podczas spotkań postanowiono podsumować ile dobrego zrobiła organizacja utworzona w 2005 roku, funkcjonująca w […]