KADENCJA  17.02.2020 – 17.02.2024 – obecna

Zarząd do dnia 17.02.2024
Lp. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1 Schlegel Janina Prezes Zarządu
2 Parzygnat Wiesław Wiceprezes Zarządu
3 Buła Stanisław Wiceprezes Zarządu
4 Wnęk Maria Skarbnik zarządu
5 Arendarczyk Urszula Sekretarz zarządu
6 Sołtys Wojciech Członek Zarządu
7 Kikla Marian Członek Zarządu

KADENCJA  22.01.2016-22.01.2020

(data ukonstytuowania 4 lipiec 2018 r.)

Zarząd do dnia 22.01.2020
Lp. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1 Schlegel Janina Prezes Zarządu
2 Parzygnat Wiesław Wiceprezes Zarządu
3 Buła Stanisław Wiceprezes Zarządu
4 Wnęk Maria Skarbnik zarządu
5 Arendarczyk Urszula Sekretarz zarządu
6 Sołtys Wojciech Członek Zarządu
7 Kikla Marian Członek Zarządu