Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 22.10.2021

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż wpłynęła prośba o wydanie opinii W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do: Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 22.10.2021 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale Złożenie deklaracji bezstronności w  terminie najpóźniej do 22.10.2021 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale\ Zapoznania się z […]