W związku z zamieszczeniem w dniu 15.03.2023 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale informacji o planowanych do realizacji operacji własnych LGD w ramach przedsięwzięć:

1.2.5 – Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców

informujemy, że w okresie 30 dni (tj. do dnia 13.03.2024 r.) od dnia zamieszczenia w/w informacji, do LGD Spisz-Podhale nie wpłynęły formularze zgłoszenia zamiaru realizacji operacji, w związku z powyższym w/w/ operacja będzie realizowana przez LGD Spisz-Podhale jako operacja własna.

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej, przygotowany przez Zarząd, zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej zostanie przekazany do oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale.

 

Opublikowano: 14.03.2024