Jednym z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER” – rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W podejściu LEADER należy zwrócić uwagę na dokument jakim jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach PROW. Proces tworzenia LSR odbywał się przy udziale społeczności lokalnej. Na każdym jego etapie nasi mieszkańcy mieli szansę opiniować dokument, zgłaszać sugestie i uwagi w ramach planu włączenia społeczności lokalnej. W strategii zawarte zostały kierunki rozwoju obszaru LGD na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich. Dzięki temu dokumentowi mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny zyskają możliwość sięgnięcia po środki unijne na realizację projektów służących rozwojowi naszego obszaru.

 

14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – luty 2024 r. – otwórz

 

Wersje archiwalne:

13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – listopad 2023 r. – otwórz.pdf

12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – wrzesień 2023 r. – otwórz.pdf

11. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – grudzień 2022 r. – otwórz.pdf

10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – październik 2022 r. – otwórz.pdf, Załącznik nr 5 Plan Komunikacji – otwórz

9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – sierpień 2021 r. – otwórz.pdf

8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – czerwiec 2021 r. – otwórz.pdf

7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – sierpień 2020r. otwórz.pdf ,  Załącznik nr 5 Plan Komunikacji –otwórz.pdf

6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – styczeń 2020 r. – otwórz.pdf

5. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – lipiec 2019 r. – otwórz.pdf

4. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – sierpień 2018 r. – otwórz.pdf

3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – lipiec 2017 r. – otwórz.pdf 

2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – aktualizacja – czerwiec 2016 r. – otwórz.pdf

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – grudzień 2015 r. – otwórz.pdf