Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Cel operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

Opinia publiczna będzie informowana o spotkaniach na ternie poszczególnych gmin z wykorzystaniem:

  • tablic informacyjnych w Urzędach Gmin
  • stron internetowych Urzędów Gmin
  • strony internetowej LGD
  • portalu społecznościowego LGD

 

2. Harmonogram
Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Spotkanie odbędzie się  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]
Planowany program spotkania
1 2 3 4 5
1. Bukowina Tatrzańska Bukowiańskie Centrum Kultury Dom Ludowy
ul. T. Kościuszki 87 Bukowina Tatrzańska
19.10.2022 godz.13:00- 16:00 NIE 1. Przywitanie zebranych przez przedstawiciela LGD
2. Omówienie celu spotkania – praca nad przygotowaniem materiałów do opracowania nowej strategii
3. Podsumowanie dotychczasowego LSR-u (omówienie działań zrealizowanych, mocnych / słabych stron strategii itd.)
4. Przedstawienie wytycznych na podstawie której miałaby powstać nowa strategia (działań, kluczowych kierunków rozwoju obszaru, ustalenie form współpracy  z przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi i JSFP)
5. Wolna dyskusja z zebranymi
6. Rozdanie ankiet przygotowanych wcześniej w celu ukierunkowania przyszłej strategii
7. Poczęstunek
8. Podziękowanie za przybycie oraz zachęcenie do dalszego udziału w procesie tworzenia strategii (ewentualnych przyszłych ankiet, spotkań itd.)
2. Łapsze Niżne Dom Wypoczynkowy Micherda ul. ŚW.Rozalii 1A, Niedzica 20.10.2022 godz.13:00- 16:00 NIE 1. Przywitanie zebranych przez przedstawiciela LGD
2. Omówienie celu spotkania – praca nad przygotowaniem materiałów do opracowania nowej strategii
3. Podsumowanie dotychczasowego LSR-u (omówienie działań zrealizowanych, mocnych / słabych stron strategii itd.)
4. Przedstawienie wytycznych na podstawie której miałaby powstać nowa strategia (działań, kluczowych kierunków rozwoju obszaru, ustalenie form współpracy  z przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi i JSFP)
5. Wolna dyskusja z zebranymi
6. Rozdanie ankiet przygotowanych wcześniej w celu ukierunkowania przyszłej strategii
7. Poczęstunek
8. Podziękowanie za przybycie oraz zachęcenie do dalszego udziału w procesie tworzenia strategii (ewentualnych przyszłych ankiet, spotkań itd.)
3. Nowy Targ Urząd Gminy
Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
21.10.2022 godz.13:00- 16:00 NIE 1. Przywitanie zebranych przez przedstawiciela LGD
2. Omówienie celu spotkania – praca nad przygotowaniem materiałów do opracowania nowej strategii
3. Podsumowanie dotychczasowego LSR-u (omówienie działań zrealizowanych, mocnych / słabych stron strategii itd.)
4. Przedstawienie wytycznych na podstawie której miałaby powstać nowa strategia (działań, kluczowych kierunków rozwoju obszaru, ustalenie form współpracy  z przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi i JSFP)
5. Wolna dyskusja z zebranymi
6. Rozdanie ankiet przygotowanych wcześniej w celu ukierunkowania przyszłej strategii
7. Poczęstunek
8. Podziękowanie za przybycie oraz zachęcenie do dalszego udziału w procesie tworzenia strategii (ewentualnych przyszłych ankiet, spotkań itd.)