PLAN SZKOLEŃ 2016-2022 DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA