UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE  REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Z DNIA 11.05.2016R. otwórz.pdf

Aneks nr 1 z dnia 10.06.2016 r. otwórz.pdf

Aneks nr 2 z dnia 14.06.2017 r. otwórz.pdf

Aneks nr 3 z dnia 21.08.2017 r. otwórz.pdf

Aneks nr 4 z dnia 28.08.2018 r. otwórz.pdf

Aneks nr 5 z dnia 31.01.2019 r. otwórz.pdf

Aneks nr 6 z dnia 31.07.2019 r. otwórz.pdf

Aneks nr 7 z dnia 24.01.2020 r. otwórz.pdf

Aneks nr 8 z dnia 24.06.2020 r. otwórz.pdf

Aneks nr 9 z dnia 16.09.2020 r. otwórz.pdf

Aneks nr 10 z dnia 30.06.2021 r. otwórz.pdf

Aneks nr 11 z dnia 08.11.2021 r. otwórz.pdf

Aneks nr 11.1 z dnia 08.11.2021 r. otwórz.pdf

Aneks nr 12 z dnia 02.11.2022 r. otwórz.pdf

 

Załączniki do umowy:

  1. LSR – otwórz.pdf
  2. Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR – otwórz.pdf
  3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – otwórz.pdf
  4. Kryteria wyboru operacji – otwórz.pdf
  5. Regulamin organu decyzyjnego – otwórz.pdf
  6. Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD – otwórz.pdf
  7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD – otwórz.pdf

 

Załącznik_nr_1_do_umowy_Funkcjonowanie