Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż został zakończony Nabór 1/2024.

 

W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do:

  • Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 24.01.2024 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  • Złożenie deklaracji bezstronności w  terminie najpóźniej do 24.01.2024 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  • Zapoznania się z treścią do dnia 24.01.2024 r.

 

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale zostało  wyznaczone na 24.01.2024 r. na godz. 9.00 w starym budynku Gminy Nowy Targ pokój nr 19.