Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż został zakończony nabór wniosków 6/2022

1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do:

  • Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 22 listopada 2022 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  • Złożenie deklaracji bezstronności w  terminie najpóźniej do 22 listopada 2022 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  • Zapoznania się z treścią do dnia 22 listopada 2022 roku,

 

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale zostało  wyznaczone na 22 listopada 2022 r. na godz. 9.00 w starym budynku Gminy Nowy Targ pokój nr 19.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady

Załączniki:

1. Wezwanie Członków Rady 22.11.2022

1. PLANOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 22.11.2022