Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż został zakończony nabór wniosków 2/2023

1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do:

  • Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 21.03.2023 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  • Złożenie deklaracji bezstronności w  terminie najpóźniej do 21.03.2023 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  • Zapoznania się z treścią do dnia 21.03.2023 r.

 

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale zostało  wyznaczone na 21.03.2023 r. na godz. 9.00 w starym budynku Gminy Nowy Targ pokój nr 19.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady

 

Załączniki:

1. PLANOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 21.03.2023