Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, że został zakończony nabór wniosków 4/2022

1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

 

W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do:

  • Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 19 maja 2022 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  • Złożenie deklaracji bezstronności w  terminie najpóźniej do  19 maja 2022 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  • Zapoznania się z treścią uzupełnień do dnia 19 maja 2022 roku,

 

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale zostało  wyznaczone na 19 maja 2022 r. na godz. 10.00 w starym budynku Gminy Nowy Targ pokój nr 19.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

 

Załączniki:

1. PLANOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 19.05.2022

1. Wezwanie Członków Rady 19.05.2022