Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż został zakończony nabór wniosków 1/2022, 2/2022, 3/2022

1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej.

1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej.

1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD.

W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do:

  • Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 17 lutego 2022 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  • Złożenie deklaracji bezstronności w  terminie najpóźniej do  17 lutego 2022 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  • Zapoznania się z treścią uzupełnień do dnia 17 lutego 2022 roku,

 

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale zostało  wyznaczone na 17 lutego 2022 r. na godz. 10.00 w starym budynku Gminy Nowy Targ pokój nr 19.

 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników Rady LGD Spisz – Podhale, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i jednoczesną koniecznością spotkania Rady w związku z   pełnieniem funkcji społecznych członków Rady LGD Spisz-Podhale.

Zarząd LGD Spisz-Podhale zwraca się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia podczas oceny wniosków poprzez:

-dezynfekcję rąk przed wejściem na sale obrad,

-zachowanie wymaganego dystansu na sali obrad

-używanie środków ochrony indywidualnej tj. maseczek i rękawiczek, które otrzymają Państwo bezpośrednio przed wejściem na sale obrad.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale zwraca się również do Państwa o samokontrolę stanu zdrowia, a w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji o nieuczestniczenie w komisji oceniającej

Bardzo proszę o potwierdzenie  w trybie pilnym obecności ze względu na zachowanie parytetów i grup interesów podczas oceny.

 

Załączniki:

1. PLANOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 17.02.2022

1. Wezwanie Członków Rady 17.02.2022

 

(10.02.2022)