BO Małopolska: Pomóż nam wydać 16 mln zł!

 

Masz pomysł na zadanie, które spodoba się mieszkańcom Twojego regionu? Darmowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, bezpłatne badania medyczne, a może remont chodnika czy drogi wojewódzkiej? Możliwości jest naprawdę sporo! Każda inicjatywa, która przyczyni się do rozwoju województwa i ma charakter: prospołeczny, prozdrowotny, kulturalny, edukacyjny, sportowy, turystyczny czy ekologiczny, jest związana z transportem zbiorowym, drogami publicznymi oraz ochroną środowiska – ma szansę na realizację.

 

 

Mamy nadzieję, że siódma edycja będzie faktycznie szczęśliwa – ze swojej strony Zarząd Województwa postarał się, żeby tak było, ponieważ dla wszystkich zwycięskich pomysłów w budżecie zaplanowaliśmy rekordową pulę 16 mln zł. Teraz wszystko w rękach Małopolan – zachęcam więc gorąco do zgłaszania swoich propozycji! – zaprasza Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Masz pomysł?

Swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka od 2 do 31 października. Uwaga: każde zgłoszone zadanie musi zdobyć 30 podpisów poparcia mieszkańców. Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: www.bo.malopolska.pl

Tak, jak w poprzedniej edycji – także teraz można zgłaszać zadania do puli regionalnej i ogólnowojewódzkiej. W tej pierwszej mogą się znaleźć wyłącznie projekty o charakterze „miękkim”, których koszt mieści się w przedziale 50 – 100 tys. zł. Warto pamiętać, że Małopolska w budżecie obywatelskim jest podzielona na 4 regiony:

 • Region Małopolska Południowa: m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki;
 • Region Tarnowski: m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki;
 • Region Małopolska Zachodnia: m. Oświęcim oraz powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski,
 • Region Krakowski Obszar Metropolitalny: m. Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski, miechowski.

 

Większe możliwości stwarza pula ogólnowojewódzka – tu można zgłosić zarówno zadania nieinwestycyjne (300 – 700 tys. zł), jak i inwestycyjne (500 tys. zł – 1 mln zł).

Pamiętaj, w tej edycji Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację wszystkich zwycięskich zadań zaplanował rekordową pulę 16 mln zł (o 2 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji) – 8 mln zł na zadania regionalne i 8 mln zł na zadania ogólnowojewódzkie.

Jak zgłosić zadanie?

Wypełniony formularz zgłoszenia zadania i wymagane 30 podpisów poparcia należy złożyć w urzędzie marszałkowskim w terminie od 2 do 31 października br.

Formularz zadania i podpisy mieszkańców możesz złożyć tradycyjnie – przynosząc na dziennik podawczy urzędu marszałkowskiego bądź przesyłając pocztą:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 • Agenda Zamiejscowa w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim.
 • Agenda Zamiejscowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz.
 • Agenda Zamiejscowa w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ.
 • Agenda Zamiejscowa w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów.
 • Agenda Zamiejscowa w Miechowie, ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów.
 • Agenda Zamiejscowa w Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane.
 • Agenda Zamiejscowa w Suchej Beskidzkiej, ul. J. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka.

Ważne: musisz dokładnie przestrzegać terminu 31 października. Jeśli zadanie wpłynie do urzędu za późno – nie zostanie w ogóle wzięte pod uwagę, nawet jeśli data stempla pocztowego jest wcześniejsza!

Jak zgłosić zadanie przez internet?

Formularz zadania przygotuj najlepiej w internetowym generatorze (dostępny od 2 października na stronie www.bo.malopolska.pl), wyeksportuj gotowy wniosek, a plik podpisz swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie prześlij plik na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ePUAP);

Złożyłem formularz – i co dalej?

Każde zadanie, które zostanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zostanie sprawdzone przez pracowników urzędu marszałkowskiego.

Do 15 marca 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego opublikuje na www.bo.malopolska.pl wstępną listę wszystkich zgłoszonych zadań, z wyszczególnieniem odrzuconych propozycji. Co ważne – lista ta nie jest ostateczna, bo autorzy zadania mają możliwość odwołania się. Odwołania będzie rozpatrywać Rada Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Wszystkie zadania, które zostaną ostatecznie ocenione pozytywnie, będą dopuszczone do głosowania. Najlepsze propozycje mieszkańcy będą wybierać na przełomie maja i czerwca 2024 roku.

Masz pytania?

W przypadku pytań do dyspozycji mieszkańców pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie Budżetu Obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, mailowy: bo@umwm.malopolska.pl. Elementy graficzne kampanii promującej głosowanie, a także szczegółowe informacje na temat projektu mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej: bo.malopolska.pl. Warto też polubić profil BO Małopolska na Facebooku (https://www.facebook.com/bo.malopolska) – gdzie na bieżąco są wrzucane najważniejsze informacje związane z Budżetem Obywatelskim WM.