Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Spisz-Podhale” w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zakres zmian dotyczący zapisów LSR związany jest z pozostającymi w dalszym ciągu wolnymi środkami na przedsięwzięciach 1.1.4, 1.2.3 oraz 1.2.5. Dlatego Zarząd proponuje dokonać przeniesienia tychże środków na przedsięwzięcie 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD. Powiązane jest to z faktem, że przedsięwzięcie 1.2.7 jest relatywnie szybkie to realizacji, ponieważ dotyczy stricte wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury, na które to zresztą jest duże zapotrzebowanie.

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:
Kolor żółty dotyczy dotychczasowego zapisu.
Kolor zielony dotyczy propozycji zmian.

 

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag elektronicznie na adres: lgd.spisz@gmail.com (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

 

LSR_szablon