Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Spisz-Podhale” w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zakres zmian dotyczący zapisów LSR związany jest z przeniesieniem środków na przedsięwzięcie 1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD. Powiązane jest to z faktem, że przedsięwzięcie 1.2.7 jest relatywnie szybkie to realizacji, ponieważ dotyczy stricte wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury.

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:
Zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

 

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag elektronicznie na adres: lgd.spisz@gmail.com (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

 

LSR 16 – WWW

 

Opublikowano 13.11.2023