Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 3.03.2022

wpis w: NEWS | 0

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż wpłynęła prośba o wydanie opinii

W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do:

  1. Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 3.03.2022 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  2. Złożenie deklaracji bezstronności w  terminie najpóźniej do 3.03.2022 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale\
  3. Zapoznania się z treścią formularza do dnia 3.03.2022 r. roku,

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale zostało  wyznaczone na 3.03.2022 r. na godz. 8.00 w starym budynku Gminy Nowy Targ pokój nr 19

Szanowni Państwo Radni,

 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników Rady LGD Spisz – Podhale, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i jednoczesną koniecznością spotkania Rady w związku z pełnieniem funkcji społecznych członków Rady LGD Spisz-Podhale.

Zarząd LGD Spisz-Podhale zwraca się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia podczas oceny wniosków poprzez:

-dezynfekcję rąk przed wejściem na sale obrad,

-zachowanie wymaganego dystansu na sali obrad

-używanie środków ochrony indywidualnej tj. maseczek i rękawiczek, które otrzymają Państwo bezpośrednio przed wejściem na sale obrad.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale zwraca się również do Państwa o samokontrolę stanu zdrowia, a w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji o nieuczestniczenie w komisji oceniającej

Bardzo proszę o potwierdzenie  w trybie pilnym obecności ze względu na zachowanie parytetów i grup interesów podczas oceny.

 

Załączniki:

1 Wezwanie Członków Rady 3.03.2022

1 PLANOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 3.03.2022

 

 

 

 

 

opublikowano: 24.02.2022 r.