„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OPERACJE WŁASNE NR 1/2021, 2/2021

pon., 08/09/2021 - 09:00
biuro

W związku z umieszczeniem w dniu 01.06.2021 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale informacji o planowanych do realizacji operacji własnych LGD w ramach przedsięwzięć:

1.1.9 - Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny. 

1.2.6 - Publikacje dotyczące obszaru LGD.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

wt., 07/27/2021 - 13:11
biuro

SPECJALISTA DS KADR I PROJEKTÓW

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ

     

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: specjalista ds kadr i projektów został wybrany Pan Mateusz KOŁODZIEJ zamieszkały Nowa Biała. 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 28.07.2021

wt., 07/20/2021 - 11:35
biuro

(Opublikowano: 20.07.2021)

 

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż został zakończony nabór wniosków 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021

1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej.

1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów LGD Spisz-Podhale

pt., 07/16/2021 - 10:33
biuro

 

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ-PODHALE zaprasza na szkolenie dedykowane przyszłym naborom, które LGD zamierza zrealizować ze środków, które pozyska w ramach tzw. „okresu przejściowego”:

  1. Przedsięwzięcie nr 1.1.3 – Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

czw., 07/08/2021 - 12:07
biuro

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. kadr i projektów

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

Nowy Targ, 09.07.2021 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. kadr i projektów

 

  1. Nazwa i adres LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ