„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja dla organizacji pozarządowych

śr., 02/24/2021 - 07:50
biuro

Szanowni Państwo, W związku z działaniami podejmowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy, które mają na celu aktywizację społeczeństwa oraz zachęcanie działających na terenie naszej gminy organizacji pozarządowych  do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw lokalnych, pragnę serdecznie zachęcić Państwa do skorzystania z możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń, ewentualnego podjęcia współpracy i  czerpania  inspiracji sprzyjających rozwojowi lokalnej społeczności, poprzez  dołączenie do wskazanych poniżej przedsięwzięć oraz  grupy na profilu Facebook.

 

PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ - PROJEKT ROWEROWY

śr., 02/17/2021 - 11:39
biuro

W dniu 11.02.2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale przedstawiciele trzech LGD tj. Stowarzyszenie LGD Spisz-Podhale, Podhalańska Lokalna Grupa Działania , Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny  podpisali umowę partnerską dotycząca wspólnego projektu rowerowego : „Podhale-Gorce-Pieniny-Spisz - rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej”,

1. Całkowity budżet Projektu wynosi: 1 562 652,65 zł brutto.

2. Wkład finansowy poszczególnych Partnerów w realizację Projektu wynosi:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

śr., 02/17/2021 - 10:49
biuro

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Projekt Młodzież solidarna z dziedzictwem

śr., 02/17/2021 - 10:25
biuro

Projekt Młodzież solidarna z dziedzictwem (strona internetowa projektu, gdzie znajdują się m.in. dokumenty rekrutacyjne: https://dziedzictwo.mistia.org.pl/) dotyczy podnoszenia kompetencji społecznych młodych osób z Małopolski (w wieku 15-29 lat) w oparciu o temat dziedzictwa kulturowego.

 

Oferujemy:

- 2 warsztaty jednodniowe, które prowadzi Fundacja Plenerowania (http://www.plenerownia.com/ oraz specjaliści i jednocześnie znawcy tematu,

WYNIKI KONKURSU 1.2.6

wt., 02/09/2021 - 11:59
biuro

WYNIKI KONKURSU 1/2021

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Spisz-Podhale dokonała w dniu 4 LUTY 2021 r. oceny operacji, które zostały złożone w naborze:

nr 1/2021 -  1.2.6 Publikacja dotycząca obszaru LGD