„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków dla działania 4.31

czw., 09/24/2009 - 11:55
biuro

Nabór wniosków dla działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej grupy Działania na rok 2010

Wnioski o przyznanie pomocy dla działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 na 2010 rok można składać od 15.09.2009r. do 15.10.2009 r. W celu usprawnienia procesu składania wniosków wnioski prosimy składać w Sekretariacie Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie w godzinach od 8.00 do 16.00

 

 

Lista Małopolskich LGD

wt., 02/03/2009 - 12:19
biuro

Została opublikowana lista Małopolskich LGD, które w ramach przeprowadzonego konkursu w dniach 17 listopada 2008- 15 stycznia 2009 roku złożyły wnioski o wybór LGD do realizacji LSR wraz z Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Zgodnie z zapisem § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wyboru dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków.

Piszą o nas na Podhalańskim Portalu Informacyjnym

pt., 10/17/2008 - 17:19
biuro

SPISZ. Jedna z najprężniej rozwijających się organizacji społecznych na Spiszu – Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy – wystartuje w listopadowym naborze wniosków programu Leader+ i powalczy o 5 mln zł dotacji.

 

Obecnie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy przygotowuje się do złożenia dużego wniosku do programu Leader+ oś 4, opiewającego na około 5 mln zł. Pieniądze te mają zostać wydane m.in. na wyposażenie bibliotek, zakup strojów regionalnych, zaprojektowanie szlaków turystycznych, a także na organizację imprez kulturalnych i regionalnych, a także na wsparcie dla powstania muzeum przy jaskini w Obłazowej, czy też renowację zabytków, kapliczek lub powstanie centrum informatycznego.

Zafascynował nas „Maleńki Spisz…” - czyli jak powstawało Stowarzyszenie

wt., 12/19/2006 - 22:36
Henryk Martinczak

Zafascynował nas „Maleńki Spisz…”

W sierpniu 2005 roku Zarząd Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność (SCETiW) podpisał umowę z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) na realizację projektu w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+,
pn.: „Wsparcie tworzenia Lokalnej Grupy Działania i opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na polskim SPISZU i okolicy”. Projekt realizowany był w okresie od 24.08.2005 do 25.02.2006 r., na obszarze Gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ, przy ich aktywnej współpracy.