„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 10.09.2021

wt., 09/07/2021 - 12:05
biuro

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż wpłynęły uzupełnienia dla naboru 6/2021.

W związku z powyższym zwołuje się Posiedzenie Rady w trybie pilnym oraz wzywa się Pana/ią do:

  1. Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 10.09.2021 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale

  2. Złożenie deklaracji bezstronności w  terminie najpóźniej do  10.09.2021   r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale\

Ankieta ewaluacyjna skierowana do mieszkańców

pt., 08/20/2021 - 12:00
biuro

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się link do przygotowanej przez zespół Socjometr ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru LGD Spisz-Podhale. 

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną prosimy o wypełnienie ankiety dzięki której zespół badawczy zyska więcej informacji na temat LGD Spisz-Podhale oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

WYNIKI KONKURSU 1.2.7

pon., 08/09/2021 - 11:20
biuro

WYNIKI KONKURSU 6/2021

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Spisz-Podhale dokonała w dniu 28 LIPCA 2021 r. oceny operacji, które zostały złożone w naborze:

nr 6/2021 – 1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD

Załączniki:

WYNIKI KONKURSU 1.1.4

pon., 08/09/2021 - 11:15
biuro

WYNIKI KONKURSU 3/2021

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Spisz-Podhale dokonała w dniu 28 LIPCA 2021 r. oceny operacji, które zostały złożone w naborze:

nr 3/2021 – 1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej.

Załączniki:

WYNIKI KONKURSU 1.1.3

pon., 08/09/2021 - 11:12
biuro

WYNIKI KONKURSU 2/2021

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Spisz-Podhale dokonała w dniu 28 LIPCA 2021 r. oceny operacji, które zostały złożone w naborze:

nr 2/2021 – 1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej.

 

Załączniki:

Strony