„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /home/spiszpq/www/archiwum/includes/menu.inc).

KONKURS 2/2021

pt., 05/14/2021 - 14:16
biuro
OGŁASZAMY NABÓR  – KONKURS 2/2021
(opublikowano 14.05.2021)
Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
 
1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej
 
W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 

 

Przedsięwzięcie

Termin składania wniosków

Wysokość dostępnych środków

Wskaźnik produktu

Wysokość pomocy

Intensywność pomocy

1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej.

Od 28.05.2021
od godziny: 09.00

Do 10.06.2021  do godziny 13.00

50 161 zł

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej

+ DODATKOWY WARUNEK WSPARCIA – realizacja minimum dwóch wskaźników w danym projekcie 

50 000 zł Do 90% Kosztów kwalifikowanych 
 
Link do ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2/2020
 
Forma i miejsce składania wniosków:  Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (09.00-13.00).
Warunki udzielenia wsparcia:
1.     Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.     Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
3.     Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
4.     Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
5.     Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:
1.    WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami.
2.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.
 
Dodatkowe informacje:
1.      Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.
2.      Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy  o udzielenie wsparcia oraz LSR są udostępnione na stronie: LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz do wglądu w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.
3.      Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:30 - 14:00) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.